Ja som SICTED!

Aquest dimecres 18 de febrer vam rebre oficialment el distintiu SICTED. Es tracta del segell de qualitat turística en destinació. El nostre celler ja forma part, doncs, d'aquest grup d'establiments que poden garantir al client que l'oferta turística que trobaran serà de qualitat. L'obtenció d'aquest distintiu suposa un reconeixement a l'esforç i al compromís amb la qualitat i la millora contínua en el camp turístic.

És per això que, després de superar les avalucions necessàries, estem molt contents de poder explicar-vos que ja formem part del SICTED!

--

El miércoles 18 de febrero recibimos oficialmente el distintivo SICTED. Se trata del sello de calidad turística en destino. Nuesta bodega, pues, ya forma parte de este grupo de establecimientos que pueden garantizar al cliente que la oferta turística que van a encontrar será de calidad. La obtención de este distintivo supone un reconocimiento al esfuerzo y al compromiso con la calidad y la mejora contínua en el campo turístico.

Por este motivo, después de superar las evaluaciones necesarias, estamos muy contentos de poder explicarles que ya formamos parte del SICTED!

--

On 18 February we received officially the SICTED emblem, the seal of tourism quality in a destination. So, our winery has become part of this group of establishments that can guarantee a quality in the tourism offer. This seal recognises the effort and the commitment in a qualified tourism.

After passing different evaluations, we are satisfied to explain you that from now on we are part of the SICTED group!